Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν τον Απρίλιο 2014 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, από 17/3/2014 έως 31/3/2014.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος