Ανακοινώνεται συνημμένα Δελτίο Τύπου σχετικά με τη μεταφορά θέσης  επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009-10, 2010-11, 2011-12 και 2012-13.  Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος από 17/3/2014 έως 31/3/2014.

Δελτίο Τύπου

Από τη Γραμματεία του Τμήματος