Οι ημερομηνίες δηλώσεων και παραλαβής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 ορίστηκαν ως εξής:

Δηλώσεων Συγγραμμάτων: από 26-3-2014 έως 2-5-2014

Παραλαβής Συγγραμμάτων: από 26-3-2014 έως 16-5-2014

Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της

ιστοσελίδας www.eudoxus.gr

Γραμματεία ΤΗΜΜΥ