Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την διπλωματική τους εργασία να προσκομίσουν ηλεκτρονικό αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας σε οπτικό δίσκο (CD, DVD) στην βιβλιοθήκη του ΤΗΜΜΥ. Στο εξώφυλλο του δίσκου πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ του φοιτητή, το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος Καθηγητή και ημερομηνία.