Ανακοινώνεται συνημμένα υλικό σχετικά με το Δια Βίου Πρόγραμμα “Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές”.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος