Ανακοινώνεται συνημμένα, μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Adobe Systems Softaware σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμού σχεδίου με τη χρήση του προγράμματος Adobe σε μια σειρά κατηγορίες αναπτυγμένες σε 3 άξονες:

α) Διαδραστικά Μέσα (Web and App Design, Game Art and Design, Installation Design, Digital Publishing),
β) Βίντεο και Κίνηση (Animation, Post Production and Editing, Motion Graphics) και
γ) Παραδοσιακά Μέσα (Illustration, Packaging, Photography, Print Communications).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε 3 φάσεις. Προθεσμία υποβολής για την 1η φάση του διαγωνισμού είναι η 18 Απριλίου 2014.

Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές και επιτρέπονται ακόμη και 3 συμμετοχές σε κάθε μία από τις 11 υποκατηγορίες του διαγωνισμού.

Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρηματικά και εμπράγματα έπαθλα.
Η αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.adobeawards.com και στο αντίστοιχο μενού (submission).
Στην ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό και ένα πολύ κατατοπιστικό μενού με Συχνές Ερωτήσεις.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση