Παγκόσμια διάκριση, με την πρώτη της συμμετοχή στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό MIREX, απέσπασε η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου  Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων  του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του ΑΠΘ κατέκτησε την 3η θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό MIREX 2015 (Music Information Retrieval Evaluation eXchange) στην κατηγορία «Εντοπισμού Μουσικής / Ομιλίας» (Music/Speech Detection).

Ο διαγωνισμός MIREX διεξάγεται εδώ και πολλά χρόνια σε ετήσια βάση (από το 2005 μέχρι σήμερα), έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για τις ανάγκες σημασιολογικής ανάλυσης και ταξινόμησης μουσικού και γενικότερα ηχητικού περιεχομένου. Πρόκειται για το είδος των υπηρεσιών που, μεταξύ άλλων, αναμένεται να κυριαρχήσουν στο Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web, Web 3.0), εξελίσσοντας δραστικά την εμπειρία πλοήγησης και τους μηχανισμούς αναζήτησης πολυμεσικού περιεχομένου. Για το λόγο αυτό κάθε χρόνο προστίθενται και καινούργια αντικείμενα στο διαγωνισμό, όπως συνέβη και με τη νέα κατηγορία στην οποία διαγωνίστηκε η ομάδα του ΑΠΘ.

Η ομάδα που διαγωνίστηκε αποτελείται από τους υποψήφιους διδάκτορες Νίκο Τσίπα και Λάζαρο Βρύση (απόφοιτοι του Τμήματος και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο Εργαστήριο) και τους καθηγητές Χαράλαμπο Δημούλα (απόφοιτο και διδάκτορα του Τμήματος, Επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΠΘ) και Παπανικολάου Γεώργιο (Καθηγητή του Τμήματος, Επικεφαλή της ομάδας και Υπεύθυνο του Εργαστηρίου).

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και τα αποτελέσματά του ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο ISMIR 2015, στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Περισσότερος πληροφορίες για τον διαγωνισμό ΜΙΡΕΧ παρατίθενται στη διεύθυνση http://www.music-ir.org/mirex/wiki/MIREX_HOME

Στοιχεία για το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ παρατίθενται στη διεύθυνση http://avlab.ee.auth.gr/

Υπεύθυνοι Καθηγητές:

Γεώργιος Παπανικολάου (επικεφαλής της ομάδας), Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. (pap@eng.auth.gr).

Χαράλαμπος Δημούλας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφία και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. (babis@eng.auth.gr) .