Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος “Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτωνθα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/9/2016 στις 15:30 και όχι την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου στις 19:00 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος