Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Προκήρυξη θέσεων 

Προκήρυξη θέσεων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος