Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Από τη Γραμματεία του Τμήματος