Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ) αναζητά προσωπικό στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “”MOVING” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος H2020.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται μια θέση εργασίας για διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής, ο οποίος θα εργαστεί στον  σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση τεχνικών για την επισημείωση βίντεο, χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας τεχνικές βαθέως μάθησης (deep learning).

H προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:30μμ. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη: http://www.iti.gr/iti/events/article.html?id=1403.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος