Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Πληροφορίες για την πρόσκληση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος