Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency).

Oι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με το φορέα έκδοσής του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος