Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Πληροφορίες για την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται απευθείας στον φορέα έκδοσης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος