Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Κοινοπραξία ECSEL – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, Α.Π. 13012/19-01-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος