Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018 την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών/Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες.

Οι αιτήσεις μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν από 02-02-2018 έως 09-02-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος