Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακων σπουδων (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Προστασία και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού” για την διετία 2018-2020 σε δύο κατευθύνσεις.

Υποβολή αιτήσεων από τις 26 Απριλίου έως και την 1η Ιουνίου 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος