Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών & Επικοινωνιών (Ε.Σ.Υ.Ε.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να καταθέσουν σχετική αίτηση έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για τους υπότροφους που θα επιλεγούν, και σε αντιστοιχία των προσόντων του κάθε υποψηφίου, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης,

  • ενός (1) υποψηφίου μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας και αντίστοιχης απασχόλησης σε ερευνητικό πρόγραμμα και
  • έως δύο (2) υποψηφίων με ωριαία αντιμισθία, για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού ή εργαστηριακού έργου στο Τμήμα.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ευρεία γνωστική περιοχή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://icsdweb.aegean.gr/ccsl/2019/09/06/newphdpos/

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος