Ανακοίνωση προκήρυξης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών” – Επισπεύδον Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος