Προκήρυξεις πλήρωσης θέσεων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικά αντικείμενα 1. πληροφορική με έμφαση στις στρατιωτικές εφερμογές και 2. κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη και εξαγωγή πληροφορίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (2)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος