Αντιστοιχίες Τμημάτων , Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδ. έτους 2020-2021.

ΦΕΚ 2549_25-6-2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΕΚ 2766, τ. Β’, 7-7-2020)

Από την Γραμματεία του Τμήματος