Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους  επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού” στο Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (κωδ. ΕΔΒΜ96).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 15.00.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες έχει αναρτηθεί στη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος