Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας και εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης  μάσκας προς περιορισμό της διασποράς το κορωνοϊού COVID-19.

Υ.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος