ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος “Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων”

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/9 2020 και ώρα 15.30.

 

Νικόλαος Κανταρτζής