Σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ 149130/Ζ1/2-11-2020 που αφορά στις Μετεγγραφές/Μετακινήσεις φοιτητών/τριών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακινήσης υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14:00, μέσω του Ιστοτόπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.: www.minedu.gov.gr στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://transfer.it.minedu.gov.gr/ ,

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ: https://www.minedu.gov.gr/rss/46874-02-110-20-apo-tis-5-noemvriou-2020-eos-kai-tin-tetarti-18-noemvriou-2020-oi-aitiseis-gia-tis-meteggrafes-2,   αναφέρονται η εγκύκλιος των μετεγγραφών, το ΦΕΚ 4806/30-10-2020 που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ’εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και το ΦΕΚ 4617/20-10-2020 που αφορά σε ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος