ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λόγω προβλημάτων λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος, αλλάζει η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων λήψης διπλώματος από 1-15 Δεκεμβρίου 2020 που ήταν αρχικά, σε 18-30 Νοεμβρίου 2020.

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να λάβουν τους τίτλους σπουδών τους τον Δεκέμβριο του 2020, να καταθέσουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18-11-2020 έως 30-11-2020.


ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ