Ανακοινώνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 97ΜΔ46Ψ8ΧΒ-ΔΤΖ ) για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (407/80), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, για τη διδασκαλία του  παρακάτω μαθήματος:

“Ψηφιακά Συστήματα HW σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής ΙΙ” (μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από Πέμπτη  7 Ιανουαρίου 2021 έως Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@ee.auth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επισυνάπτεται η ΥΔ.

  Η παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες “Τύπος Θεσσαλονίκης”, “Πανελλήνια Β. Ελλάδος”, “Ριζοσπάστης” και “Ναυτεμπορική”.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος