ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος “Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ”, θα διεξαχθεί την Τρίτη 16-2-2021 και ώρα 13.00-15.00.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος