ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα φοιτητών για τις δηλώσεις μαθημάτων.

Στην πλειονότητα των ερωτημάτων οι  απαντήσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, Προπτυχιακά-Πρόγραμμα Σπουδών ή Προπτυχιακά-Δηλώσεις μαθημάτων ή για φοιτητές που ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα σπουδών (έως 2015-16) Προπτυχιακά-Πρόγραμμα Σπουδών-Αντιστοιχίσεις μαθημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα απαντούμε σε ερωτήσεις για τις οποίες ξεκάθαρα η πληροφορία είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Επίσης η Γραμματεία δεν θα απαντά σε ηλεκτρονικά μηνύματα φοιτητών που δεν έχουν το ονοματεπώνυμό τους και το ΑΕΜ.

Εύη Μαυρίδου

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος ΗΜΜΥ