Σας ενημερώνω πως η εξεταστική επιτροπή συμφώνησε να γίνει η υποστήριξη της διδακτορική διατριβής της Έλσας Σιγγιρίδου με τίτλο “Συνδεσιμότητα και δίκτυα χρονοσειρών με εφαρμογή στην επίδραση του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού” την Τετάρτη 12/5/2021 στις 13:00.

Η υποστήριξη θα γίνει διαδικτυακά μέσω zoom στον υπερ-σύνδεσμο

https://authgr.zoom.us/j/92164676078?pwd=SFc0VEdhZVNyTlk3YzhvNzc4ZXNYZz09

Από τη Γραμματεία του Τμήματος