Το Pfizer Digital & Technology Hub της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και το τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. διοργανώνει hackathon, powered by Code.Hub, αποκλειστικά για γυναίκες απόφοιτες των συγκεκριμένων τμημάτων, με σκοπό την προσέλκυση υποψηφίων για το Rotational Graduate Program της Pfizer και την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας.

Hackathon

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν και καθηγητές του ΤΗΜΜΥ, περιλαμβάνει διαλέξεις, mentoring και εργαστήρια σε πραγματικά case studies με τη χρήση διαδικτυακών αιθουσών διδασκαλίας και online πλατφορμών συνεργασίας.

Σκοπός του hackathon (Hackathon Challenge) είναι η έμπνευση και η δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με «Hybrid Healthcare». Οι συμμετέχουσες θα κατανεμηθούν σε ομάδες και θα κληθούν να αξιοποιήσουν οποιοδήποτε τεχνολογικό υπόβαθρο και τεχνολογίες γνωρίζουν.

Πρόγραμμα Hackathon

  • 22 Μαΐου 2021, 09:30 – 21:00
  • 23 Μαΐου 2021, 09:00 – 20:30

Όλες οι ομάδες που θα παρουσιάσουν τα projects τους θα συμμετέχουν σε διαδικασία συνέντευξης με την προοπτική πρόσληψης στο πλαίσιο του Pfizer Rotational Graduate Program.

Pfizer Rotational Graduate Program

Αυτή τη χρονιά το Pfizer Digital & Technology Hub επιλέγει γυναίκες απόφοιτες του ΤΗΜΜΥ και του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ για το Rotational Graduate Program που ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη, όπως υλοποιείται από την εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνια και οι απόφοιτες που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν κυκλικά σε 4 διαφορετικές θέσεις στο Pfizer Digital & Technology Hub (6 μήνες σε κάθε θέση), με στόχο στο τέλος του προγράμματος τη σταθερή απασχόληση σε μία από αυτές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Γυναίκες απόφοιτες του ΤΗΜΜΥ ή του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
  • Έτος αποφοίτησης 2019 και μετά
  • Βασικές γνώσεις και εμπειρία σε οποιοδήποτε περιβάλλον/ γλώσσα προγραμματισμού (ενδεικτικά: Java, C#, JavaScript, PHP, Python etc)
  • ΙΤ/ Technical προσανατολισμός/επιθυμία εργασίας στον τομέα του ΙΤ
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας
  • Ομαδικότητα και πρωτοβουλία

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Hackathon οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν εδώ: https://www.codehub.gr/product/pfizer-dt-hub-auth-ece-hackathon-for-pfizer-rotational-graduate-program

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως 19/05/2021 εδώ: https://www.codehub.gr/pfizer-dt-hub-auth-ece-hackathon-for-pfizer-rotational-graduate-program