Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος “Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1/6/2021 και ώρα 11.00πμ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος