Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σας προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο: «Περιφερειακή αειφόρος ανάπτυξη μέσω εφαρμογών αβαθούς γεωθερμίας με θαλασσινό νερό»

 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, 10:00 – 13:00 στο πλαίσιο του έργου SEADRION.

Στόχος του έργου SEADRION καθώς και της ημερίδας είναι η διάδοση του συστήματος της αντλίας θερμότητας με χρήση θαλασσινού νερού ως εναλλακτική και βιώσιμη μορφή ενέργειας για ψύξη και θέρμανση κτιρίων.

Οι ημερίδα απευθύνεται σε κυβερνητικούς, επαγγελματικούς, θεσμικούς και ερευνητικούς φορείς έχοντας ως βασικό θεματολογικό άξονα τον πυλώνα της περιφερειακής αειφόρου ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης/ψύξης με χρήση θαλασσινού νερού.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου SEADRION, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B «Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020» INTERREG ADRION.

Το έργο SEADRION υλοποιείται από University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture (επικεφαλής εταίρος) σε συνεργασία με τους: GOLEA (Σλοβενία), Municipality of Izola (Σλοβενία), ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα); AKBN (Αλβανία); DURA (Κροατία).

Για εγγραφές, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο:

https://forms.gle/jvQgkaiCCPKxckkC7

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο:

https://certh.webex.com/certh/j.php?MTID=m4d2d597220e0fdabd079aad1ebe1f0a7

Επισυνάπτεται η ατζέντα του συνεδρίου για περαιτέρω πληροφορίες:

agenda-workshop-seadrion_17-06-2021

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κος Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης, ketikidis@certh.gr, Τηλ: 2463 0 55300 (εσωτ. 0203)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος