ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια των μέτρων διαφύλαξης της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό  COVID-19 αναβλήθηκαν οι τελετές ορκωμοσίας διπλωματούχων του Τμήματός μας.

Σύμφωνα με την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ, (ΦΕΚ 1552/23-4-2020 τ. Β΄), σας πληροφορούμε τα παρακάτω που αφορούν σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μετά την εξεταστική Ιανουαρίου 2021.

Ως ημερομηνία κτήσης του διπλώματος ορίζεται η  Τετάρτη  25/8/2021.

 Δικαίωμα κτήσης διπλώματος στις 25/8/2021 έχουν οι φοιτητές των οποίων οι βαθμοί μαθημάτων και το πρακτικό εξέτασης της διπλωματικής τους εργασίας έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως την Παρασκευή  23/7/2021.

Οι παραπάνω έχουν τις εξής επιλογές:

  1.  ΄Ότι  επιθυμούν να ορκιστούν και να λάβουν δίπλωμα όπου θα αναφέρεται ότι ορκίστηκαν. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περιμένουν τελετή ορκωμοσίας όποτε αυτή γίνει. Μπορούν όμως να αιτηθούν και να παραλάβουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  2. Ότι επιλέγουν να λάβουν τώρα τους τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν θα αναφέρεται ότι ορκίστηκαν αλλά ότι «έλαβαν δίπλωμα» στις 25/8/2021 και δεν θα παραβρεθούν σε μελλοντική ορκωμοσία.
  3. ΄Ότι επιλέγουν να  λάβουν τώρα τους τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν θα αναφέρεται ότι ορκίστηκαν αλλά ότι «έλαβαν δίπλωμα» στις 25/8/2021 και  θα παραβρεθούν σε μελλοντική ορκωμοσία. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα αλλάξει το κείμενο του τίτλου σπουδών με την ένδειξη «ορκίστηκε» αλλά θα παραμείνει με την ένδειξη «έλαβε δίπλωμα».

Παρακαλούνται οι φοιτητές της παραπάνω κατηγορίας, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία όπου θα δηλώνουν ξεκάθαρα  ποια δυνατότητα επιλέγουν.

Μετά τις 25/8/2021 θα κληθούν από τη γραμματεία για να παραλάβουν τους τίτλους σπουδών τους.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης φοιτητών: 2310/996391,994378

Mail:   info@ece.auth.gr

Θεσσαλονίκη, 15-7-2021

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος ΗΜΜΥ

Ευδοξία Μαυρίδου