Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο  του Α.Π.Θ. έτους 2021-22.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος