Σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε στη συνεδρίαση Αρ. 23/23-9-2021 της ΓΣ του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ) του ΑΠΘ το προαιρετικό μάθημα “Αγγλικά Ι” να μην προσφερθεί στο χειμερινό εξάμηνο.

Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
τηλ.: 2310-995165
email: info@lance.auth.gr
http://www.lance.auth.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος