Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2021, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος την αίτησή τους.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1-11-2021 έως 12-11-2021.

 

  • Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο αφού θα έχουν κατατεθεί όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων και το πρακτικό εξέτασης

της διπλωματικής τους εργασίας.

 

Θεσσαλονίκη, 21-10-2021

ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ