Σας ενημερώνουμε ότι από το Xi’an Jiaotong University της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, έχουν προκηρυχθεί πέντε (5) υποτροφίες 

για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές 2 έως 4 ετών, με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2022.

Οι υποτροφίες θα καλύπτουν δίδακτρα, διαμονή, έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κίνα. Δεν καλύπτονται τα οδοιπορικά έξοδα.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Κατοχή πτυχίου ή /και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ΑΠΘ, με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

– Ηλικία κάτω των 35 ετών για σπουδές μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κάτω των 40 ετών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

– Γνώσεις ξένων Γλωσσών: Σε περίπτωση επιλογής προγράμματος που έχει διδασκόμενα μαθήματα στην Κινέζικη Γλώσσα απαιτείται πτυχίο HSK (5 level, score 180), ενώ για αγγλόφωνο πρόγραμμα απαιτούνται τα πτυχία: IELTS score 6,5 ή TOEFL score 90.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία και το συνημμένο αρχείο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν ηλεκτρονικά με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 10 Μαρτίου 2022  (12:00 μεσημβρινή) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ( internat-rel@auth.gr).

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των επικρατεστέρων υποψηφίων και θα αποστείλει κατόπιν αρμοδίως στο Xi’an Jiaotong University την επίσημη λίστα των υποψηφίων. Οι προταθέντες από το ΑΠΘ υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν on-line  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο) και το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο θα προβεί στην τελική επιλογή και έγκριση της υποτροφίας.

aitisi_gr_

scholarship-program-2022-for-postgraduate-studies_compressed

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

From: 孙向哲 <sunxiangzhe@xjtu.edu.cn>
Sent: Monday, February 28, 2022 10:29 AM
To: internat-rel@auth.gr
Subject: Full Scholarship Seats offered from Xi’an Jiaotong University, China

 

In order to express our cooperation gratitude, we would like to share a good news with you.

At the moment, XJTU International Students Application is under process. We’d like to offer 5 full scholarships seats for your university to recommend candidates. Scholarship type will be one of the following two scholarships:

1.Chinese Government Scholarship (around 88800 RMB per person per year): free tuition, accommodation, medical insurance, monthly living allowance (3000 RMB for master, 3500 RMB for PhD)

2.XJTU-Xi’an City Government Belt & Road Scholarship/XJTU SIYUAN International Student Scholarship (around 88000 RMB per person per year, cost of accommodation and medical insurance are added into monthly living allowance): free tuition, monthly living allowance (3500 RMB for master, 4500 RMB for PhD)

During the admission selection, all the candidates will be waived of their application fee and given prior consideration by XJTU admission committee. Other than the recommended candidates, you can also select substitute candidates (no more than 5)  in case your recommended candidates could not pass the selection. 

For your information, all the candidates are supposed to meet the following basic requirements:

1.Non-Chinese citizen, be in good health both mentally and physically.

2.Age and degree: be under the age of 35 with a bachelor degree for master candidate; be under the age of 40 with a master degree for PhD candidate. The final year students who will obtain their degrees before Sept.2022 are also welcome to be recommended. 

3.Language: score 180 and above in HSK band 5 test for Chinese taught program; score 6.5 in IELTS or 90 in TOEFL for English taught program. 

4.Grade: recommended candidate’s GPA should be 3.5 (out of 4) and above. 

 

Once the candidates are confirmed, they are supposed to follow the steps to complete their application to XJTU: 

1.Check detailed application information from our website  Scholarships Programs for Postgraduate Studies 2022

2.Log in to our online application system and complete their online application

XJTU online application system (http://isso.xjtu.edu.cn/recruit/login)

3.Add the name of your university in the recommendation institute column in our application system. 

We are looking forward to receiving the university stamped official list (pattern is attached to this email) of your recommended candidate before March 15th, 2022. Please send the name, applied major, application number generated by our application system of the candidates so that we could further process their application. 

Should you need any further information, please feel free to contact with me.

Regards!

SUN Xiangzhe

Admissions Office for International Students/Confucius Institute Affairs

School of International Education, Xi’an Jiaotong University

Add:Room A922 Shaw Building, No.28 Xianning West Road,Xi’an, Shaanxi, China(Zip:710049)

Tel:0086-29-82665924

Email:sunxiangzhe@mail.xjtu.edu.cn, 361733772@qq.com

http://sie.xjtu.edu.cn

ins: @studyatxjtu

facebook: @studyatXJTU