Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το University of Cyprus, σας ενημερώνουμε ότι στο University of Cyprus έχουν προκηρυχθεί οι παρακάτω θέσεις που απευθύνονται σε κατόχους Bachelor Degree, Master ή και PhD, ως εξής:

  1. Στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του University of Cyprus:
  • Δέκα (10) θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές,  με αντικείμενο : “MSc in Digital Heritage and Landscape Archaeology”. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 31/3/ 2022.
  1. Στο KIOS RESEARCH AND INNOVATION CENTER OF EXCELLENCE του University of Cyprus:
  • Δύο (2) θέσεις για έμμισθη μεταδιδακτορική έρευνα, στο πρόγραμμα: “Water-Futures: Designing the Next Generation of Urban Drinking Water Systems”. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 15/4/2022.
  • Μία (1) θέση για έμμισθη μεταδιδακτορική έρευνα, στο πρόγραμμα: “SESAME-Multi-Robot Systems” (focusing on collaborative drone systems and their emerging challenges in resiliency and security). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 1/4/2022.
  • Μία (1) θέση Software Engineer για έμμισθη έρευνα, στο πρόγραμμα: “Multi-robotic Systems, under the H2020 SESAME” (Secure and Safe Multi-Robot Systems). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 14/3/2022.
  • Μία (1) θέση για έμμισθη έρευνα, στο πρόγραμμα: “Research Engineer for Risk Management”. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 11/3/2022.

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μία από τις προαναφερόμενες προκηρύξεις (απαιτούμενα προσόντα, δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, μηνιαίες απολαβές, κ.λ.π) περιέχονται στα συνημμένα αρχεία.

erc-kios_coe_postdoctoral-researcher_research-associate_final

kios_coe_research-associate_postdoctoral-research_sesame_final

kios_coe_softwareengineer_sesame_final

kios_coe_research-engineer-risk-management_11_3_2022

ucy_msc_program_digital-heritage-and-landscape-archaeology_2022

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Παναγιώτα Χαραλάμπους-Ματσούκα (charalambous.panayiota@ucy.ac.cy , τηλεφ.: +357-22894159).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος