Χορήγηση – κατόπιν γραπτού διαγωνισμού- πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος