Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

(Έδρα Βόλος)

Περιγραφή Θέσης

 • Ανάπτυξη ηλεκτρολογικών σχεδίων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Σχεδιασμός, έλεγχος και εφαρμογή ηλεκτρικών πινάκων
 • Διαχείριση έργων και παράδοση εντός προθεσμίας
 • Αποσαφήνιση και διασφάλιση των αναγκών των πελατών
 • Συνεργασία με μηχανικούς και τεχνικούς για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των διαδικασιών
 • Εκτέλεση αναλύσεων υλικών και απόδοσης σε νέα συστήματα πληροφορικής
 • Σύνοψη δεδομένων και αναφορών σε αποτελέσματα δοκιμών
 • Μελέτη ηλεκτρολογικών σχεδίων για κοστολόγηση ηλεκτρικών πινάκων και σύνταξη προσφορών

Προφίλ Υποψηφίου

 • Ένα (1) – δύο (2) έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον κλάδο της ενέργειας
 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Γνώση συστημάτων αυτοματισμού
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCad, EPlan ή See Electrical
 • Αρίστη γνώση των εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000VvMOeUAN&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

 Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.