ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, φοιτητές που θα νοσούν με covid κατά την ημέρα της εξέτασής τους, κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022, έχουν τη δυνατότητα (μόνο αυτοί), να εξεταστούν σε συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει μέσα σε δυο μέρες από την ημερομηνία της εξέτασης, να ειδοποιούν τον διδάσκοντα με e-mail για την πρόθεσή τους να εξεταστούν σε συμπληρωματική εξέταση, προσκομίζοντας στον διδάσκοντα καθηγητή το πιστοποιητικό νόσησής τους (βεβαίωση rapid test/PCR test).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος