ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Οι φοιτητές που κατέθεσαν ήδη με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία αίτηση ορκωμοσίας για την  τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων του τμήματος στις 28-7-2022, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας και μέσω του students.auth.gr, από τις 7-7-2022 έως τις 22-7-2022.

 

 

Θεσσαλονίκη, 5-7-2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος