ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με οδύνη πληροφορήθηκε

το θάνατο του ομότιμου καθηγητή του

 

 

Πέτρου Ντοκόπουλου

 

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, από το 2001 έως το 2005.

 

Υπήρξε πανεπιστημιακός δάσκαλος με εξαίρετο ήθος προς φοιτητές και συναδέλφους.

 

Η διδακτική του προσφορά στο Τμήμα υπήρξε ανεκτίμητη και μοναδική

και το επιστημονικό του έργο μεγάλο και σημαντικό.

 

Τιμώντας τη μνήμη του, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Ψ η φ ί ζ ε ι

             1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 

            2. Να αναρτηθεί το σχετικό ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος

           3. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                                                                                                                  Ιωάννης Θ. Ρέκανος

                                                                                                                                                                                         Καθηγητής 

                                                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη   19-09-2022