ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Mantis Business Innovation σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την υποστήριξη του Elevate Greece διοργανώνει το Πρόγραμμα Smart Forest Innovation Challenge, το πρώτο Πρόγραμμα Εύρεσης και Ανάδειξης Τεχνολογικών Λύσεων  αποκλειστικά για τα για τα Δάση. 

Απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, τεχνοβλαστούς, και startups με στόχο να επιβραβεύσει τις καλύτερες λύσεις, να τις υποστηρίξει να αναπτυχθούν και να τις εντάξει στην εθνική στρατηγική διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των τεχνολογικών προκλήσεων για τα δασικά οικοσυστήματα σε θεματικές που αφορούν στην πρόληψη, προστασία, αποκατάσταση και ψηφιοποίηση των δασών, η καταγραφή των υφιστάμενων ή/και νέων λύσεων και η συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την βέλτιστη διαχείριση των δασών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://smartforest.mantisbi.io/

ή το Δελτίο Τύπου

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος