Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.  προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical Engineering and Informatics».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος