Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2021-22, σύμφωνα προς τη Φ.253.2/103868/Α5 (ΦΕΚ 4531Β/26-08-2022), πραγματοποιούνται από 3 έως 7 Οκτωβρίου 2022

Για την εγγραφή σου στο Τμήμα του ΑΠΘ που έχεις επιτύχει την εισαγωγή σου, πρέπει σε αυτή την προθεσμία να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
  2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
  3. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου από εδώ
  4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα , την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε εντύπως μέσω ΚΕΠ, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής
  5. Σημείωση:

Η Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον εκδοθεί εντύπως, πρέπει στο ίδιο διάστημα (3-7 Οκτωβρίου) να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως (από εσένα ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ, Υπεύθυνη Δήλωση <το ονοματεπώνυμό σου>)

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος (ονομασία Τμήματος εγγραφής, π.χ. Φιλολογίας)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

Εάν έχεις ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τη συμμετοχή σου στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022, πρέπει να υποβάλεις επιπλέον

5. Πιστοποιητικό διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα

Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρει «i) είμαι εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από το οποίο: έχω αιτηθεί τη διαγραφή μου ή προσκομίζω πιστοποιητικό διαγραφής»

Για την επικοινωνία σου με τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σου μπορείς να δεις εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας και της ώρες υποδοχής πρωτοετών, αφού συμβουλευτείς και το χάρτη της πανεπιστημιούπολης εδώ

Σου προτείνουμε, επιπλέον, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος εγγραφής σου, καθώς εκεί θα βρεις και άλλες ανακοινώσεις που ενδεχομένως σε αφορούν, όπως π.χ. το πρόγραμμα μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

 2ο ΒΗΜΑ:

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου από τη Γραμματεία και την οριστικοποίηση της εγγραφής σου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, θα λάβεις ένα SMS, με τον Αριθμό Πανεπιστημιακού Μητρώου σου (ΑΠΜ) και κωδικό (one-time password), για να αποκτήσεις ιδρυματικό λογαριασμό (βήμα 2 στην πλατφόρμα register.auth.gr). Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τη χρήση του ιδρυματικού σου λογαριασμού

Από τη Γραμματεία του Τμήματος