Ανακοίνωση προσφοράς υποτροφιών για πλήρη εκπόνηση Master ή PhD (3ετούς και 4ετούς διάρκειας αντίστοιχα).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής ή /και Κινεζικής γλώσσας, επιπέδου Proficiency και στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλουν και ένα “preliminary acceptance letter” από Καθηγητή του Beijing University of Chemical Technology (BUCT).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2023.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση προς το BUCT, παρακαλούνται να ενημερώσουν συγχρόνως και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (e-mail: internat-rel@auth.gr ).

Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση ή επιπρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την υπεύθυνη του BUCT: Ms. Wu (buctapply@mail.buct.edu.cn ).

2023-buct-postgraduate-program-design

2023-buct-postgraduate-program

Από τη Γραμματεία του Τμήματος