Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση παρακολούθησης.

Στα περισσότερα προγράμματα προβλέπεται εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Nέα διαθέσιμα προγράμματα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος