Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΠΘ στο δίκτυο Πανεπιστημίων BRAUIC παραλήφθηκε η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της. Αφορά πρόσκληση στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες του ΑΠΘ για συμμετοχή χωρίς δίδακτρα στα διαδικτυακά μαθήματα : “Chinese Language & Culture Winter School” που διοργανώνονται από το Nanchang University της Κίνας.

Απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες όλων βαθμίδων, που έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας είναι αρχαρίων, ενώ ο αριθμός των ενδιαφερομένων μπορεί να είναι απεριόριστος.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα https://forms.gle/qFQ4Kpga3kAPDpTM8 έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023.

 Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα συλλέξει τα στοιχεία όλων των ενδιαφερομένων και θα τα υποβάλλει αρμοδίως στο Nanchang University της Κίνας.

appendix-1-poster-2022-ncu-winter-school appendix-3-instruction-for-using-ding-talk

appendix-3-instruction-for-using-ding-talk

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος